• Logo
  • Thiết Bị - Công Nghệ KHAI TRÍ

   giải pháp toàn diện cho

   Quản lý – Giáo Dục – Đào Tạo

  Bán hàng: 0909 292 860

  Hotline: 0903 094 388

  • Máy tính thương hiệu nước ngoài

    Ngoài các máy tinh mang thương hiệu Wiscom của Khai Trí thì chúng tôi cũng cung cấp thêm các thương hiêu máy tính nước ngoài như:

    Máy tính để bàn : HP, DELL....

    Máy Server: HP, DELL, IBM, Fujisu...vv..

    Máy tính xách tay: ASUS, DELL, ACER...vv...

    Máy Macbook

    Máy Surface