• Logo
  • Thiết Bị - Công Nghệ KHAI TRÍ

   giải pháp toàn diện cho

   Quản lý – Giáo Dục – Đào Tạo

  Bán hàng: 0909 292 860

  Hotline: 0903 094 388

  • Giải pháp phòng học lý thuyết cấp THCS

    Nhằm phục vụ việc giảng dạy và học các bộ môn lý thuyết ở bậc trung học cơ sở.

    Phòng học Lý thuyết được xây dựng theo thông tư  liên tịch: 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT của Bộ Giáo dục, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế về tiêu chuẩn bàn ghế dành cho trường tiểu học và thông tư 12/2011/TT-BGDĐTcủa Bộ Giáo Dục và Đào tạo về điều lệ trường THCS và THPT.

    Danh mục thiết bị cơ bản phòng học lý thuyết . 

    STT

    Danh mục thiết bị

    Đơn vị tính

    Số lượng

    1

    Bàn giáo viên

    Cái

    1

    2

    Ghế giáo viên

    Cái

    1

    3

    Bàn học sinh 2 chổ ngồi

    Cái

    20

    4

    Ghế học sinh

    Cái

    40

    5

    Tủ đựng thiết bị

    Cái

    1

    6

    Bảng từ chống lóa

    Cái

    1

     

  • Hình ảnh tiêu biểu