• Logo
  • Thiết Bị - Công Nghệ KHAI TRÍ

   giải pháp toàn diện cho

   Quản lý – Giáo Dục – Đào Tạo

  Bán hàng: 0909 292 860

  Hotline: 0903 094 388

  • Giải pháp phòng thí nghiệm Sinh

    Phòng thực hành thí nghiệm bộ môn Sinh được trang bị để giúp các em có cái nhìn khách quan và thực nhiệm thực tế về các bài giảng trên lớp ; nâng cao khả năng tư duy sáng tạo của học sinh.

    Phòng thí nghiệm được xây dựng dựa theo thông tư 12/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về điều lệ trường Trung học phổ thông

    STT

    Danh mục thiết bị

    ĐVT

    SL

    I- THIẾT BỊ CƠ BẢN:

     

     

    1

    Bảng phấn từ mặt tôn

    cái

    1

    2

    Bàn ghế thí nghiệm giáo viên Sinh (Inox 304)

    cái

    1

    3

    Bàn ghế thí nghiệm học sinh Sinh (Inox 304)

    cái

    20

    4

    Xe đẩy phòng thí nghiệm (Inox)

    cái

    1

    5

    Bảng chủ điểm

    cái

    1

    6

    Bàn thủ kho

    cái

    1

    7

    Bàn chuẩn bị

    cái

    1

    8

    Tủ đựng mô hình

    cái

    2

    9

    Tủ đựng dụng cụ

    cái

    2

    10

    Tủ đựng Kính hiển vi

    cái

    2

    11

    Tủ phòng bộ môn

    cái

    2

    12

    Tủ  thuốc y tế treo tường

    cái

    1

    13

    Kệ treo phòng Sinh

    cái

    2

    14

    Kệ treo PTN kính lùa

    cái

    2

    15

    Bồn rửa đôi (Inox304) chân sắt

     cái

    2

    16

    Bồn rửa đơn (Inox 304) chân sắt

     cái

    1

    II- THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM

     

     

    1

    Bộ thiết bị thí nghiệm Sinh THPT

    Bộ

    1

  • Hình ảnh tiêu biểu