• Logo
  • Thiết Bị - Công Nghệ KHAI TRÍ

   giải pháp toàn diện cho

   Quản lý – Giáo Dục – Đào Tạo

  Bán hàng: 0909 292 860

  Hotline: 0903 094 388

  • Giải pháp phòng học lý thuyết cấp THPT

    Nhằm phục vụ việc giảng dạy và học các bộ môn lý thuyết ở bậc trung học cơ sở.

    Phòng học Lý thuyết được xây dựng theo thông tư  liên tịch: 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT của Bộ Giáo dục, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế về tiêu chuẩn bàn ghế dành cho trường tiểu học và thông tư 12/2011/TT-BGDĐTcủa Bộ Giáo Dục và Đào tạo về điều lệ trường THCS và THPT

    Danh mục cơ bản thiết bị phòng lý thuyết THPT

    STT

    Danh mục thiết bị

    Đơn vị tính

    Số lượng

    1

    Bàn giáo viên

    Cái

    1

    2

    Ghế giáo viên

    Cái

    1

    3

    Bàn học sinh 2 chổ ngồi

    Cái

    20

    4

    Ghế học sinh

    Cái

    40

    5

    Tủ đựng thiết bị

    Cái

    1

    6

    Bảng từ chống lóa

    Cái

    1

     

  • Hình ảnh tiêu biểu